Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası. Hiperlipidemiyanın idarə olunmasına dair tövsiyələr


Tövsiyə edilən hədəf səviyyə

  • Plazmanın ümumi xolesterini üçün
  • Aşağı və orta riskli pasiyentlərdə aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərdə olan xolesterin (XS-ASLP) üçün
  • Ürək-damar xəstəlikləri (ÜDX) riski yüksək olan pasiyentlərdə XS-ASLP-nin hədəf səviyyəsi <2,5 mmol/l (~100 mq/dl-dən az) tövsiyə edilir (A)*
  • ÜDX riski çox yüksək olan pasiyentlərdə tövsiyə edilən XS-ASLP-nin hədəf səviyyəsi <1,8 mmol/l (~70 mq/dl-dən az) və ya hədəf səviyyəyə çatmaq mümkün deyilsə, XS-ASLP >50%-dək azaldılmalıdır (A)*
  • İrsi hiperxolesterinemiyalı bütün pasiyentlər yüksək riskli qrupa aid edilməli və lipidlərin səviyyəsini azaldan terapiya qəbul etməlidirlər (A)*
  • Kəskin koronar sindromu olan pasiyentlərdə yüksək dozada statinlərlə terapiya pasiyentin stasionarda olduğu müddətdə başlanmalıdır (A)*

Qeyri-hemorragik insultun profilaktikası

 

•  Statinlərlə terapiya təsdiq olunmuş aterosklerotik xəstəlikli bütün pasiyentlərdə və ÜDX-nin inkişaf riski yüksək olan pasiyentlərdə başlanmalıdır
• Statinlərlə terapiya anamnezində qeyri-kardioembolik insult olan pasiyentlərdə başlanmalıdır (A)*
•  Ayaq və yuxu arteriyalarının daralması ilə nəticələnən xəstəliklər ürəyin işemik xəstəliyi (UİX) riskinə ekvivalent hallar hesab edilir və bu hallarda lipid səviyyəsinin azaldılması terapiyasının təyini tövsiyə edilir (A)*
• Transplantasiya zamanı dislipidemiyası olan pasiyentlərdə statinlər birinci sıra preparatlara aid edilməlidir (B)*
•   Xronik böyrək xəstəliyi (2-5-ci mərhələ, yəni qlomerulyar filtrasiya sürəti 
•  ÜİX riskinə ekvivalent hal kimi qəbul edilməli və belə pasiyentlərdə XS-ASLP-nin hədəf səviyyəsi böyrək çatışmazlığı dərəcəsindən asılı olaraq uyğunlaşdırılmalıdır (C)*

Tövsiyənin etibarlılıq səviyyəsi

   A - çox etibarlı     B - etibarlı    C - nisbətən etibarlı

SON YENİLİKLƏR

Koronavirus infeksiyası

04.03.2020
Коронавирусы (КоВ) – многочисленное семейств...

Hemofiliya

08.09.2016


Şəkərli diabet (uşaqlarda)

25.07.2016
Qəbul edilən qidada olan karbohidratlar qlükozaya (şəkərə) qədər parçalan...

Ana südü ilə qidalanmanın üstünlükləri

25.07.2016
Ana südü ananın sağlamlığı üçün vacib olan reproduktiv prosesin bir hissə...