Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası


Antitrombositar terapiya üzrə tövsiyələr

 

• Kəskin koronar sindrom zamanı və ardınca gələn 12 ay ərzində yüksək qanaxma riski kimi əks-göstərişlər olmadığı halda ikiqat antitrombositar terapiyanın aspirin ilə birlikdə P2Y12 inhibitoru (tikaqrelor və ya prasuqrel) vasitəsilə aparılması tövsiyə olunur.

• Tikaqrelor və ya prasuqrel qəbul edə bilməyən pasiyentlərə klopidoqrel (yükləmə dozası 600 mq, gündəlik doza 75 mq) tövsiyə olunur.

•  Miokard infarktından sonra ürəyin işemik xəstəliyinin xronik mərhələsinin (>12 ay) ikincili profilaktikası zamanı aspirin qəbulu tövsiyə olunur.

• Qeyri-kardioembolik tranzitor işemik həmləsi və ya işemik insultu olan xəstələrə aspirinlə birlikdə dipiridamol və ya yalnız  klopidoqrel qəbulu tövsiyə olunur.

• Dipiridamol və ya klopidoqrelə qarşı dözümsüzlük (baş ağrısı) halı olarsa, yalnız aspirin qəbulu tövsiyə olunur.

• Qeyri-kardioembolik serebral işemiya hallarında antikoaqulyatlar aspirin qəbuluna üstün gəlmir və tövsiyə olunmur.

• Yüksək qanaxma riski ilə əlaqədar olaraq aspirin və ya klopidoqrel ürək-damar və beyin-damar xəstəlikləri olmadan pasiyentlərə tövsiyə edilmir.

SON YENİLİKLƏR

Koronavirus infeksiyası

04.03.2020
Коронавирусы (КоВ) – многочисленное семейств�...

Hemofiliya

08.09.2016


Şəkərli diabet (uşaqlarda)

25.07.2016
Qəbul edilən qidada olan karbohidratlar qlükozaya (şəkərə) qədər parçalan�...

Ana südü ilə qidalanmanın üstünlükləri

25.07.2016
Ana südü ananın sağlamlığı üçün vacib olan reproduktiv prosesin bir hissə...