AİLƏ HƏKİMİ

Xəbərlərin hamısı

Sümüklərin sağlamlığı üçün uşaq və yeniyetmə dövründə diqqət ediləcək məqamlar Uşaq və yeniyetmələrin sümük sağlamlığı getdikcə daha mühüm tibbi problemə çevrilir. Kalsium və fosfat duzlarının çökməsi nəticəsində minerallaşan sümük öz struktur möhkəmliyini əldə edir.
Daha ətraflı

2–ci tip şəkərli diabeti olan insanların qidalanması 2–ci tip ŞD–in əsasını insulinə qarşı bədən toxumalarının rezistentliyi təşkil edir. Bədən çəkisi normadan çox artıq olan (o cümlədən, piylənmə) və çox miqdarda qida qəbul edən şəxslərdə 2-ci tip şəkərli diabetin inkişafı riski artmış olur.
Daha ətraflı