DÜNYA TİBBİNDƏN YENİLİKLƏR

Xəbərlərin hamısı

KLİNİK TÖVSİYYƏLƏR AHA, ACC, 2014: NSTEMI-kəskin koronar sindromu olan xəstələrin müalicəsinə dair yenilənmiş klinik tövsiyələr
Daha ətraflı

XƏRÇƏNG XƏSTƏLİYİ 20-22 October 2014: Middle East Cancer Consortium (MECC) Research Training. Ankara, Turkey.
Daha ətraflı

ONKOLOGİYA Yeni məqalə: Onkoloji xəstəliklərin kontrolunda Kanser Registrlərinin rolu və vəzifələri.
Daha ətraflı