QASTROENTEROLOGİYA

Xəbərlərin hamısı

Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi Xoranın sağalmasına və xəstəliyin ağırlaşmamasına əmin olmaq üçün müalicədən bir neçə həftə sonar təkrar endoskopiya müayinəsi aparılmalıdır!
Daha ətraflı

Kəskin pankreatit (Mədəaltı vəzin kəskin iltihabı) Mədəaltı vəz qarın boşluğunun yuxarı hissəsində mədənin və bağırsaqların arxasında yerləşir. O, tərkibi enzimdən ibarət olan və qidanın həzmində iştirak edən şirə ifraz edir..
Daha ətraflı

Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi Xoranın sağalmasına və xəstəliyin ağırlaşmamasına əmin olmaq üçün müalicədən bir neçə həftə sonar təkrar endoskopiya müayinəsi aparılmalıdır!
Daha ətraflı