HEMATOLOGİYA

Xəbərlərin hamısı

Hemofiliya - oğlan uşaqlarına irsən ötürülən xəstəlikdir Hemofiliya – X xromosomunda bir genin dəyişilməsi nəticəsində yaranır. Adətən, xəstəlikdən kişilər əziyyət çəkirlər..
Daha ətraflı

Talassemiya: formaları, simptomları, müayinəsi Talassemiya anadangəlmə xəstəlikdir. Xəstəliyin səbəbi orqanizmdə anormal hemoqlobin formasının hasil edilməsidir..
Daha ətraflı

Hiperxolesterinemiya Hiperxolesterinemiya qanda xolesterin səviyyəsinin həddindən artıq yüksəlməsidir. Xolesterin muma oxşar, yağ kimi maddədir və təbii halda hüceyrələrin divarlarında olur.
Daha ətraflı